Határtalanul! 2020 - a 7. évfolyamok / HAT-20-01

HAT-20-01

Tanulmányi kirándulások hetedikeseknek

a 2020-21-es tanévben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázati kategória kódja: HAT-20-01

Meghirdetés dátuma: 2020. február 11.

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága (a továbbiakban: Miniszterelnökség) megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő), mint támogató pályázatot hirdet a Határtalanul! program keretében a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére.

A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat EPER-ben történő benyújtásának kezdete:
2020. február 11.
A pályázat EPER-ben történő véglegesítésének és benyújtásának határideje:
2020. március 30. 13:59

Meghosszabbítva, új határidő:

2020.április 30 13:59

 A pályázat célja a magyarországi közoktatási intézményekben 7. évfolyamon tanuló diákok Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása.

– az utazás már akár 2020. augusztus 15-től megvalósítható, 2021. augusztus 31-ig

Részletek itt:  HAT-20-01_hatartalanul_program_tanulmanyi_kirandulas_hetedikeseknek_palyazati_kiiras

Kivonat a pályázati felhívásból:

      1. A pályázat célja

 A pályázat célja határon túli kirándulások támogatása a Magyarország határain kívül élő magyarság megismerése és a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakítása, illetve erősítése céljából. 

      2.  A pályázat megvalósítási időszaka


2020. augusztus 15. – 2021. augusztus 31. 

      3.  A támogatás formája és mértéke
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

  • Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 200 000 Ft.
  • Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 6 000 000 Ft.
  • A támogatás maximálisan elnyerhető összege függ a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók és kísérők számától, illetve a kirándulás során megtenni tervezett távolság nagyságától. A támogatás maximális összege az alábbi képlet alapján kerül megállapításra: támogatás maximálisan igényelhető összege = utazók száma x napok száma x 12 000 Ft + távolság (km) x 450 Ft
    Az utazók száma egyenlő a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók és felnőtt kísérők  együttes számával. A napok számába beleszámít az indulás és az érkezés napja is. A távolság (km) összege egyenlő az oda- és visszaút, valamint a helyszínen megtett út hosszával. 

     4. Elszámolható költségek

A támogatás terhére az alábbi költségek (kiadások) számolhatók el:
– utazási költség,
– szállásköltség,
– étkezés költségei,
– útlevél kiállításának költsége (kizárólag ukrajnai tanulmányi kirándulás esetén),
– baleset- és felelősségbiztosítás költsége

– személyi költségek (projektvezető és felnőtt kísérő díja) és az azokhoz kapcsolódó munkáltatói járulékok,
– programokhoz kapcsolódó költségek

     

A teljes pályázati kiírás az alábbi címen érhető el:

HAT-20-01_hatartalanul_program_tanulmanyi_kirandulas_hetedikeseknek_palyazati_kiiras