Határtalanul! 2019 - a 7. évfolyamok / HAT-19-01

HAT-19-01

Tanulmányi kirándulások hetedikeseknek

a 2019-20-as tanévben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázati kategória kódja: HAT-19-01

Meghirdetés dátuma: 2019. március 1.

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága (a továbbiakban: Miniszterelnökség) megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő), mint támogató pályázatot hirdet a Határtalanul! program keretében a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére.

A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat EPER-ben történő benyújtásának kezdete:
2019. március 1.
A pályázat EPER-ben történő véglegesítésének és benyújtásának határideje:
2019. április 30. 13:59

 A pályázat célja a magyarországi közoktatási intézményekben 7. évfolyamon tanuló diákok Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása.

– az utazás már akár 2019. június 16-tól megvalósítható, 2020. június 15-ig

Részletek itt:  http://talaborutazasok.com/wp-content/uploads/2019/03/HAT-19-01_Tanulmanyi-kirandulas-hetedikeseknek.pdf

Kivonat a pályázati felhívásból:

      1. A pályázat célja

 A pályázat célja határon túli kirándulások támogatása a Magyarország határain kívül élő magyarság megismerése és a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakítása, illetve erősítése céljából. 

      2.  A pályázat megvalósítási időszaka


2019. június 16. – 2020. június 15. 

      3.  A támogatás formája és mértéke
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

  • Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 200 000 Ft.
  • Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 5 000 000 Ft.
  • A támogatás maximálisan elnyerhető összege függ a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók és kísérők számától, illetve a kirándulás során megtenni tervezett távolság nagyságától. A támogatás maximális összege az alábbi képlet alapján kerül megállapításra: támogatás maximálisan igényelhető összege = utazók száma x napok száma x 10 000 Ft + távolság (km) x 400 Ft
    Az utazók száma egyenlő a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók és felnőtt kísérők  együttes számával. A napok számába beleszámít az indulás és az érkezés napja is. A távolság (km) összege egyenlő az oda- és visszaút, valamint a helyszínen megtett út hosszával. 

     4. Elszámolható költségek

A támogatás terhére az alábbi költségek (kiadások) számolhatók el:
– utazási költség,
– szállásköltség,
– étkezés költségei,
– útlevél kiállításának költsége (kizárólag ukrajnai tanulmányi kirándulás esetén),
– baleset- és felelősségbiztosítás költsége

– személyi költségek (projektvezető és felnőtt kísérő díja) és az azokhoz kapcsolódó munkáltatói járulékok,
– programokhoz kapcsolódó költségek

     

A teljes pályázati kiírás az alábbi címen érhető el:

hat_19_01_tanulmanyi_kirandulas_hetedikeseknek